Anularea comenzii

Anularea comenzii

Clientul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv  să renunţe la un Serviciu, în termen de 7 zile calendaristice de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice înainte de  eveniment. În această situaţie după retragerea în scris a clientului, acestuia i se vor restitui 90% din suma cheltuită (10% se reţin pentru cheltuielile de deplasare şi timpul petrecut cu client).

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract şi duc la pierderea avansului (30% din valoarea totala a serviciilor *) următoarele:

  • contractele de prestări de servicii, după 7 zile de la semnarea contractului
  • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor
  • furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de client sau personalizate în mod clar;
  • furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

MagicMemories poate anula Comanda efectuata de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioara a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
  • invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de MagicMemories.ro, în cazul plăţii online;
  • datele furnizate de către Client pe Site sunt incomplete sau incorecte.

 

* În cazul plăţii totale  a serviciilor, 70% din valoare vor fi transferaţi înapoi în contul clientului.